TERMOVIZIJA, TERMOVIZORIAI

Termovizoriai - įrenginiai, gebantys vizualizuoti infraraudonosios spinduliuotės intensyvumo pasiskirstymą paviršiuje.