UAB "ELINTA" PRADĖJO ĮGYVENDINTI "EXPO SERTIFIKATAS LT" PROJEKTĄ

 

 

 

 

 

UAB „Elinta“ pradėjo įgyvendinti „Expo sertifikatas LT“ projektą

2018 m. liepos 25 d.

Kaunas

 

UAB „Elinta“ 2018 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Produktų sertifikavimas UAB „Elinta““. Šiuo projektu įmonė siekia paskatinti įmonės tarptautiškumą ir padidinti įmonės eksporto apimtis sertifikuodama planuojamus eksportuoti produktus.

Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Expo sertifikatas LT“ (03.2.1-LVPA-K-802).

Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 38544 Eur suma. Ši suma padengs 50 proc. projekto išlaidų ir taip stipriai prisidės prie įmonės galimybių pasiekti projekto tikslus.

 

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 4 d.

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į: 

Projektų vadovą

Dainių Janulevičių

tel. +370 653 66633

el. paštu : dainius.janulevicius@elinta.lt